Privacybeleid

Privacy-beleid

Privacybeleid

Graag informeren wij, Stichting kunstRUIM (Meerhuizenstraat 14T, 1078TH Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91472954, hierna: kunstRUIM), u over ons privacybeleid. Dit beleid is van toepassing op het gehele platform van kunstRUIM, de website kunstruim.amsterdam en haar sub-domeinen.

kunstRUIM richt zich met het platform op het tonen van tentoonstellingen, kunstgerelateerde activiteiten zoals workshops en lezingen, kunstenaarsprofielen en hun kunstwerken en exposities van bij kunstRUIM aangesloten kunstenaars die door externe partijen - zoals galeriehouders en andere organsiaties - georganiseerd worden. 

Door gebruik te maken van ons platform (bijvoorbeeld door u als kunstenaar bij ons aan te melden of u aan te melden voor onze nieuwsbrief) zullen de persoonsgegevens die u invult door ons verwerkt worden volgens dit privacybeleid. Wij raden u aan dit beleid daarom aandachtig door te nemen.

kunstRUIM hecht waarde aan een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens (Wbp). kunstRUIM is, ten aanzien van de Wet persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze wet.

Het gebruik van het platform van kunstRUIM

Soort persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van het platform van kunstRUIM registreren wij geautomatiseerd de volgende gegevens;

 • Gegevens van de gebruikte apparatuur waaronder uw IP adres, besturingssysteem, resolutie en browser.

 • Tijdstip waarop u het platform bezoekt, bezoekduur en de pagina’s die u bekijkt.

 • Locatiegegevens en taalinstellingen afkomstig van uw IP adres of apparatuur.

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en uw gebruik te registreren. In de Cookie voorwaarden vertellen wij u graag op welke wijze wij dit doen en gebruiken.

Doeleinden van het gebruik

De door ons geregistreerde gebruikersgegevens worden gebruikt om:

 1. Een gepersonaliseerde website te bieden.

kunstRUIM biedt u de mogelijkheid om kunstenaars te volgen en contact op te nemen met hen of derden. Om deze gepersonaliseerde ervaring te verbeteren verzamelen wij gegevens om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens personaliseren en optimaliseren we uw gebruikerservaring. Wij kunnen uw profiel tevens gebruiken om gerichte reclame te bieden op andere websites.

 1. Het platform van kunstRUIM te verbeteren.

Wij gebruiken uw surf- en kijkgedrag gecombineerd met uw profiel om onderzoek te doen naar de verbetering van ons platform en inzicht te krijgen in trends en interesses. Uw gegevens zijn bij deze onderzoeken geanonimiseerd en niet te herleiden tot individuele bezoekers. 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Soort persoonsgegevens

Voor sommige diensten op het platform van kunstRUIM dient u uw persoonlijke gegevens achter te laten. Hiervoor kunnen wij u onder meer om uw naam, adres, telefoonnumer en emailadres vragen. 

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact

Indien u zich aanmeldt als kunstenaar of voor onze nieuwsbrief of bijvoorbeeld een reservering doet voor een evenement of een workshop gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren. 

 1. Email marketing

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een voor onze nieuwsbrief dan ontvangt u deze. Deze nieuwsbrief bevat redactionele artikelen, nieuw aanbod en actuele nieuwsitems. Een deel van deze nieuwsbrief kan gepersonaliseerd zijn of in de toekomst worden.

 1. Diensten

De gegevens in uw account worden gebruikt voor het leveren van diensten op het platform van kunstRUIM. Onder deze diensten wordt begrepen mede begrepen het per email toesturen van nieuw aanbod van kunstenaars en het delen van kunstenaars, kunstwerken en tentoonstellingen op sociale media.

 1. Onderzoek

Wij gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Voor deze onderzoeken anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens indien mogelijk.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

kunstRUIM verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij kunnen gebruik maken van andere dienstverleners die uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze dienstverleners werken in opdracht van kunstRUIM en verwerken uw gegevens in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden alsmede wet- en regelgeving geldend in Nederland.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking door derden en de toegang tot uw gegevens door onbevoegden. 

Controle over uw persoonsgegevens en het recht van verzet

Via ons algemene mailadres (info@kunstruim.amsterdam) kunt u altijd vragen om uw gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ten allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen uw gegevens automatisch indien deze niet meer bijdragen aan de bovengenoemde doelen. 

Wijzigingen

kunstRUIM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid stellen wij gebruikers op de hoogte middels een email en/of raden wij u aan dit privacybeleid met enige regelmaat te bekijken. 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen en/of opmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen.


info@kunstruim.amsterdam

Stichting kunstRUIM

Meerhuizenstraat 14T

1078TH Amsterdam


Dit privacy beleid is aangepast op 13 april 2024

Graag informeren wij, Stichting kunstRUIM (Meerhuizenstraat 14T, 1078TH Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91472954, hierna: kunstRUIM), u over ons privacybeleid. Dit beleid is van toepassing op het gehele platform van kunstRUIM, de website kunstruim.amsterdam en haar sub-domeinen.

kunstRUIM richt zich met het platform op het tonen van tentoonstellingen, kunstgerelateerde activiteiten zoals workshops en lezingen, kunstenaarsprofielen en hun kunstwerken en exposities van bij kunstRUIM aangesloten kunstenaars die door externe partijen - zoals galeriehouders en andere organsiaties - georganiseerd worden. 

Door gebruik te maken van ons platform (bijvoorbeeld door u als kunstenaar bij ons aan te melden of u aan te melden voor onze nieuwsbrief) zullen de persoonsgegevens die u invult door ons verwerkt worden volgens dit privacybeleid. Wij raden u aan dit beleid daarom aandachtig door te nemen.

kunstRUIM hecht waarde aan een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens (Wbp). kunstRUIM is, ten aanzien van de Wet persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze wet.

Het gebruik van het platform van kunstRUIM

Soort persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van het platform van kunstRUIM registreren wij geautomatiseerd de volgende gegevens;

 • Gegevens van de gebruikte apparatuur waaronder uw IP adres, besturingssysteem, resolutie en browser.

 • Tijdstip waarop u het platform bezoekt, bezoekduur en de pagina’s die u bekijkt.

 • Locatiegegevens en taalinstellingen afkomstig van uw IP adres of apparatuur.

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en uw gebruik te registreren. In de Cookie voorwaarden vertellen wij u graag op welke wijze wij dit doen en gebruiken.

Doeleinden van het gebruik

De door ons geregistreerde gebruikersgegevens worden gebruikt om:

 1. Een gepersonaliseerde website te bieden.

kunstRUIM biedt u de mogelijkheid om kunstenaars te volgen en contact op te nemen met hen of derden. Om deze gepersonaliseerde ervaring te verbeteren verzamelen wij gegevens om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens personaliseren en optimaliseren we uw gebruikerservaring. Wij kunnen uw profiel tevens gebruiken om gerichte reclame te bieden op andere websites.

 1. Het platform van kunstRUIM te verbeteren.

Wij gebruiken uw surf- en kijkgedrag gecombineerd met uw profiel om onderzoek te doen naar de verbetering van ons platform en inzicht te krijgen in trends en interesses. Uw gegevens zijn bij deze onderzoeken geanonimiseerd en niet te herleiden tot individuele bezoekers. 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Soort persoonsgegevens

Voor sommige diensten op het platform van kunstRUIM dient u uw persoonlijke gegevens achter te laten. Hiervoor kunnen wij u onder meer om uw naam, adres, telefoonnumer en emailadres vragen. 

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact

Indien u zich aanmeldt als kunstenaar of voor onze nieuwsbrief of bijvoorbeeld een reservering doet voor een evenement of een workshop gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren. 

 1. Email marketing

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een voor onze nieuwsbrief dan ontvangt u deze. Deze nieuwsbrief bevat redactionele artikelen, nieuw aanbod en actuele nieuwsitems. Een deel van deze nieuwsbrief kan gepersonaliseerd zijn of in de toekomst worden.

 1. Diensten

De gegevens in uw account worden gebruikt voor het leveren van diensten op het platform van kunstRUIM. Onder deze diensten wordt begrepen mede begrepen het per email toesturen van nieuw aanbod van kunstenaars en het delen van kunstenaars, kunstwerken en tentoonstellingen op sociale media.

 1. Onderzoek

Wij gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Voor deze onderzoeken anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens indien mogelijk.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

kunstRUIM verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij kunnen gebruik maken van andere dienstverleners die uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze dienstverleners werken in opdracht van kunstRUIM en verwerken uw gegevens in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden alsmede wet- en regelgeving geldend in Nederland.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking door derden en de toegang tot uw gegevens door onbevoegden. 

Controle over uw persoonsgegevens en het recht van verzet

Via ons algemene mailadres (info@kunstruim.amsterdam) kunt u altijd vragen om uw gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ten allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen uw gegevens automatisch indien deze niet meer bijdragen aan de bovengenoemde doelen. 

Wijzigingen

kunstRUIM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid stellen wij gebruikers op de hoogte middels een email en/of raden wij u aan dit privacybeleid met enige regelmaat te bekijken. 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen en/of opmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen.


info@kunstruim.amsterdam

Stichting kunstRUIM

Meerhuizenstraat 14T

1078TH Amsterdam


Dit privacy beleid is aangepast op 13 april 2024

Galerie

Jodenbreestraat 25

1011 PZ Amsterdam

Woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00

Galerie

Jodenbreestraat 25

1011 PZ Amsterdam

Woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00