Gebruikers-voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikers-voorwaarden

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Stichting kunstRUIM (Meerhuizenstraat 14T, 1078TH Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91472954, hierna: kunstRUIM). Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het platform van kunstRUIM. 

Op het platform van kunstRUIM is naast deze gebruikersvoorwaarden tevens ons privacybeleid van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk deze documenten aandachtig door te nemen voor u ons platform gebruikt. 

Deze gebruikersvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig gewijzigd worden. Via de voorwaardenpagina, toegankelijk via de footer van iedere pagina, vindt u altijd de laatste versie van onze gebruikersvoorwaarden. Door gebruik (te blijven) maken van het platform van kunstRUIM gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden, ons cookiebeleid en ons privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van (één) van deze documenten, dient u geen gebruikt te maken van ons platform.  

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van kunstRUIM. kunstRUIM wijkt niet af van deze gebruiksvoorwaarden. 

Uw rechten en plichten

We verwachten dat u als gebruiker van het platform van kunstRUIM zich zorgvuldig en verantwoordelijk gedraagt. Het is onder meer niet toegestaan om de inhoud van dit platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, openbare order of de goede zeden. 

Het is onder meer niet toegestaan om;

 • Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van kunstRUIM of de deelnemers van kunstRUIM / de bij kunstRUIM aangesloten kunstenaars;

 • Content te plaatsen welke inbreuk pleegt op intellectuele rechten van derden;

 • Indrukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;

 • Wettelijk verboden materiaal te verspreiden;

 • Frauduleuze werken aan te bieden of te promoten;

 • Beveiliging van het platform te ontwijken of te verwijderen.

Het is daarnaast niet toegestaan om materiaal van het platform van kunstRUIM te downloaden, dupliceren, wijzigen, distribueren, verspreiden, reverse engineeren, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

kunstRUIM behoudt zich het recht voor om schade, voortvloeiend uit niet-toegestaan gebruik, te verhalen.

Content

Indien u content (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, podcasts, interviews, audiofragmenten, etc.) op platform van kunstRUIM plaatst, geeft u kunstRUIM toestemming dit materiaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van het platform en/of haar deelnemers. Content geupload naar het platform kan ook door kunstRUIM verspreid worden over distributiekanalen zoals Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, kranten, online en offline promotionele campagnes en aan kunstRUIM gelieerde websites. 

kunstRUIM kan uw content verwijderen indien deze in strijd is met onze richtlijnen, enige wet of wanneer belanghebbenden bij kunstRUIM een verzoek doen tot verwijdering van deze content. 

Uw privacy

In ons privacybeleid kunt u lezen hoe uw gegevens gebruikt worden en welke gegevens kunstRUIM / het platform van kunstRUIM verzamelt. Het cookiebeleid vertelt u over alle cookies op het platform van kunstRUIM. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

kunstRUIM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar platform. kunstRUIM is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. kunstRUIM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via het kunstRUIM of ons platform worden aangeboden.

kunstRUIM is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van kunstRUIM.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Correspondentie

Ons correspondentieadres is:

info@kunstruim.amsterdam

Stichting kunstRUIM

Meerhuizenstraat 14T

1078TH Amsterdam

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van Stichting kunstRUIM (Meerhuizenstraat 14T, 1078TH Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91472954, hierna: kunstRUIM). Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het platform van kunstRUIM. 

Op het platform van kunstRUIM is naast deze gebruikersvoorwaarden tevens ons privacybeleid van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk deze documenten aandachtig door te nemen voor u ons platform gebruikt. 

Deze gebruikersvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig gewijzigd worden. Via de voorwaardenpagina, toegankelijk via de footer van iedere pagina, vindt u altijd de laatste versie van onze gebruikersvoorwaarden. Door gebruik (te blijven) maken van het platform van kunstRUIM gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden, ons cookiebeleid en ons privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van (één) van deze documenten, dient u geen gebruikt te maken van ons platform.  

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van kunstRUIM. kunstRUIM wijkt niet af van deze gebruiksvoorwaarden. 

Uw rechten en plichten

We verwachten dat u als gebruiker van het platform van kunstRUIM zich zorgvuldig en verantwoordelijk gedraagt. Het is onder meer niet toegestaan om de inhoud van dit platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, openbare order of de goede zeden. 

Het is onder meer niet toegestaan om;

 • Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van kunstRUIM of de deelnemers van kunstRUIM / de bij kunstRUIM aangesloten kunstenaars;

 • Content te plaatsen welke inbreuk pleegt op intellectuele rechten van derden;

 • Indrukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;

 • Wettelijk verboden materiaal te verspreiden;

 • Frauduleuze werken aan te bieden of te promoten;

 • Beveiliging van het platform te ontwijken of te verwijderen.

Het is daarnaast niet toegestaan om materiaal van het platform van kunstRUIM te downloaden, dupliceren, wijzigen, distribueren, verspreiden, reverse engineeren, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

kunstRUIM behoudt zich het recht voor om schade, voortvloeiend uit niet-toegestaan gebruik, te verhalen.

Content

Indien u content (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, podcasts, interviews, audiofragmenten, etc.) op platform van kunstRUIM plaatst, geeft u kunstRUIM toestemming dit materiaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van het platform en/of haar deelnemers. Content geupload naar het platform kan ook door kunstRUIM verspreid worden over distributiekanalen zoals Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube, kranten, online en offline promotionele campagnes en aan kunstRUIM gelieerde websites. 

kunstRUIM kan uw content verwijderen indien deze in strijd is met onze richtlijnen, enige wet of wanneer belanghebbenden bij kunstRUIM een verzoek doen tot verwijdering van deze content. 

Uw privacy

In ons privacybeleid kunt u lezen hoe uw gegevens gebruikt worden en welke gegevens kunstRUIM / het platform van kunstRUIM verzamelt. Het cookiebeleid vertelt u over alle cookies op het platform van kunstRUIM. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

kunstRUIM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar platform. kunstRUIM is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. kunstRUIM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via het kunstRUIM of ons platform worden aangeboden.

kunstRUIM is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van kunstRUIM.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Correspondentie

Ons correspondentieadres is:

info@kunstruim.amsterdam

Stichting kunstRUIM

Meerhuizenstraat 14T

1078TH Amsterdam

Galerie

Jodenbreestraat 25

1011 PZ Amsterdam

Woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00

Galerie

Jodenbreestraat 25

1011 PZ Amsterdam

Woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00